1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.
2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy
SANTANDER Bank
nr rachunku 26 1090 2763 0000 0001 2019 9739
Do przelewów zagranicznych:
IBAN
PL 26 1090 2763 0000 0001 2019 9739
Kod SWIFT (BIC code) WBKPPLPP

Galeria Sztuki Współczesnej Nowa Brama
Plac Zwycięstwa 12
76-200 Słupsk
(w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.)

b. Przedpłata (płatność elektroniczna) – System płatności online
(w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, a wysyłka po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu płatności online o dokonaniu płatności przez Klienta.)